Joomla menu maken 1 ( Deel 7) SHIFT juni 2016 blz.5-9

Wat zijn menu's?

Menu's zijn blokken waar een verzameling van menu-items instaan die op hun beurt gegevens kunnen oproepen, zoals artikels, foto's, enz.... Zijn er nog geen artikels, enz... in jouw website dan raad ik je aan eerst een artikel te maken (zie "Hoofdstuk artikel maken"). Menu's kunnen zowel in blokvorm als met de traditionele menubalk die we kennen van onze programma's voorkomen.

Waar plaatsen we onze menublok? Onder welke naam en wat is de naam voor onze eerste menu-item?Allemaal vragen die je eigenlijk op voorhand zou moeten weten in een draaiboek. Deze is cursus is technisch gericht en gaat niet over de lay-out want dat maakt ieder voor zich uit.
In deze cursus heb ik (en jij?) al een artikel gemaakt over Chania in Creta en op het voorblad (homepagina) geplaatst door artikelsetting Speciaal op Ja te zetten. Maar eigenlijk is een voorstelling van jouw webpagina beter geschikt op de homepagina dan het Chania┬Čartikel. Het Chania-artikel gebruiken we nu voor onze menu > menu-item.

Menu maken

Menublok gaan we aan de linkerkant van de webpagina maken met als naam Griekenland, menu-item Creta.Joomla menu maken

Eigenlijk zou onder menu Griekenland, menu-item Creta, vervolgens menu-item Chania moeten staan zodat je onder Creta de verschillende plaatsen krijgt, maar we gaan daarvoor menuknoppen in het artikel gebruiken.

  1. Ga in de menubalk naar Menu's > Menubeheer en klik op Nieuw menu toevoegen (zie afb. 1- menu pijl 1).
  2. Geef jouw menu een naam:
  3. Titel: Toerisme, kopieer deze en plak ze in de andere vakken Menutype en Beschrijving (zie afb. 2 - menu pijl 1, 2 en 3).
  4. Klik op Opslaan & sluiten (zie afb. 2 ­menu pill 1).

Lees verder, klik hier en ga naar de downloadsite.

TERUG