Windows 10 in veilige modus opstarten met SHIFT-toets SHIFT juni 2016 blz. 35

In een vorig artikel van Shift, eenentwintigste jaargang Nr. 1 (januari. — april 2016) op blz. 18, wordt beschreven "hoe in veilige modus opstarten".
Maar door gebruik to maken van de SHIFT— toets sla je verschillende stappen over.
Opstarten in veilige modus met de Shift-toets .....

Lees verder, klik hier en ga naar de downloadsite.

TERUG