Een systeemherstelschijf maken SHIFT sep 2016 blz. 29-30

Een systeemherstelschijf maken

Systeemherstelschijf
Rechtsklik op de startknop
Klik op "Configuratiescherm - Back-up maken en terugzetten.
Klik in linker deelvenster op "Een systeemherstelschijf maken":

Lees verder, klik hier en ga naar de downloadsite.

TERUG