Joomla Categorieen, tags en Seo SHIFT dec 2016 blz. 5-9

Deel 3

Tags maken via artikel (snelle invoer)Joomla tag afb14 web

  1. Menubalk Inhoud > Artikelen > klik op het desbetreffend artikel waar je een tag wilt maken.
  2. Klik op invoerveld Tags en typ een titelnaam, bijv. test (14 tags pijI 1).
  3. Enter en de tag is gemaakt.

Ook deze tag vind je in component Tags terug (15 tags pijI omcirkeld).

Tags snelle invoer (nadelen)tag afb15 web

Soms ben je met meer dan een persoon om artikels in te brengen en te bewerken. ledereen kan dan tags maken vanuit een artikel.
Dat heeft dan wel nadelen: kans op een warboel, teveel tags, overlappen, tikfouten, enz...
Dit kan de administrator verhinderen door de optie Genest aan te zetten.

Nested:

  1. Menu balk > Componenten > Tags > icoon Opties (rechtsboven).
  2. Tab Tags toewijzen opties (16 tags pijI 1).
  3. Tag toewijzen modus: Genest (16 tags pijI 2).

Als je de knop.....

Lees verder, klik hier en ga naar de downloadsite..

TERUG

C&T-Nieuwsbrieven

Op de hoogte blijven van al onze demo's en helpdesk.

captcha 

Na uw aanvraag, zie ook uw e-mail of spam filter na om uw inschrijving te bevestigen