Gratis lidmaatschapsverlenging.

--------------------------------------------------

Beste leden,

Omdat er, ten gevolge van de Covid pandemie, zoveel vergaderingen weggevallen zijn, heeft het bestuur besloten onze trouwe leden nog eens een jaar gratis verlenging te geven. Concreet betekent dit dat we gaan kijken wie er in januari effektief lid was, en dat alle leden, waarvan de vervaldag in 2022 (of later) valt, er gratis een jaar bijkrijgen. Dus het jaar van je vervaldag wordt dan 2023!

Deze aanbieding geldt enkel voor leden die ten laatste op 30.06.2021 lid geworden zijn.

Hou het gezond en hopelijk tot binnenkort.

Dirk De Roy, penningmeester.